© INTEGELDEEL !!!
Time to factcheck

Is de geluidsopname ingebracht in de tuchtprocedure tegen de

mediator?

Deze vraag werd op Twitter gesteld. Nee, antwoord EenVandaag/Jan Born; Maar Karin Pril die de tuchtprocedure heeft aangespannen antwoordt; HET KAN NIET ALLEBEI WAAR ZIJN !!! Er is wel een transcript ingebracht, maar wat is een transcript nu precies? Het is het één op één omzetten van een audio-opname naar schrift. Wil een dergelijk transcript ingebracht worden als bewijs, dan zal het door alle partijen gecontroleerd moeten kunnen worden aan de hand van de audio-opname. Maar dan moet die opname dus ook als bewijs worden ingebracht en toegankelijk zijn voor iedereen. Het College van Beroep van de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators schrijft daar het volgende over in hun uitspraak; Daar komt bij dat het College van Beroep - bij betwisting daarvan door de mediator en bij onvoldoende onderbouwing van het tegendeel door klaagster - niet heeft kunnen vaststellen dat het transcript een volledige, onbewerkte en juiste weergave van het door de mediator gevoerde caucusgesprek behelst. Dus; De geluidsopname is niet als bewijsmateriaal ingebracht. Het beweerdelijk meenemen naar een zitting zoals Karin Pril zegt te hebben gedaan is geen overtuigende onderbouwing van bewijs.
Is de geluidsopname ingebracht in de tuchtprocedure tegen de mediator? naar de factchecks
© INTEGELDEEL !!!

Is de geluidsopname ingebracht in de

tuchtprocedure tegen de mediator?

Deze vraag werd op Twitter gesteld. Nee, antwoord EenVandaag/Jan Born; Maar Karin Pril die de tuchtprocedure heeft aangespannen antwoordt; HET KAN NIET ALLEBEI WAAR ZIJN !!! Er is wel een transcript ingebracht, maar wat is een transcript nu precies? Het is het één op één omzetten van een audio-opname naar schrift. Wil een dergelijk transcript ingebracht worden als bewijs, dan zal het door alle partijen gecontroleerd moeten kunnen worden aan de hand van de audio- opname. Maar dan moet die opname dus ook als bewijs worden ingebracht en toegankelijk zijn voor iedereen. Het College van Beroep van de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators schrijft daar het volgende over in hun uitspraak; Daar komt bij dat het College van Beroep - bij betwisting daarvan door de mediator en bij onvoldoende onderbouwing van het tegendeel door klaagster - niet heeft kunnen vaststellen dat het transcript een volledige, onbewerkte en juiste weergave van het door de mediator gevoerde caucusgesprek behelst. Dus; De geluidsopname is niet als bewijsmateriaal ingebracht. Het beweerdelijk meenemen naar een zitting zoals Karin Pril zegt te hebben gedaan is geen overtuigende onderbouwing van bewijs.
Time to factcheck
naar de factchecks