© INTEGELDEEL !!!
Time to factcheck
De bonnetjesaffaire Volgens EenVandaag / Jan Born heeft Karin Pril één bon uitgeschreven en zij kwam daardoor in conflict met haar werkgever. Zij wordt volgens EenVandaag / Jan Born de ziektewet ingeduwd omdat zij kritisch zou zijn, een ‘soort klokkenluider’ zoals haar advocaat Van Essen meldt in de uitzending. Uitzending: Voice-over: "…Dit is het bizarre en trieste verhaal van agent Karin Pril, ruim 30 jaar werkt ze met veel plezier bij de politie. Maar nu wordt ze naar eigen zeggen kapotgemaakt door haar eigen mensen, omdat ze te kritisch zou zijn geweest… " Advocaat agent Pril: "…Ze is toch een soort klokkenluider, zij signaleert wat daar mis in die organisatie, daar is men niet van gediend, dan ben je niet meer welkom in die organisatie, men duldt geen tegenspraak…." Voice-over: "…Ze krijgt goede beoordelingen, ligt goed in het team, Karin klimt op tot hoofdagent bij de politie in Oldenzaal. Ruim 30 jaar gaat het dus prima totdat ze een bekeuring uitschrijft in haar eigen straat. Een taxichauffeur zou dagelijks op de stoep bekeuren (men bedoelt vast: parkeren, TTF)…." Op de website van EenVandaag schrijft Jan Born; “…De zaak begint in 2012, als de betrokken agent een boete uitschrijft en deze later onder druk van haar chef moet intrekken…” Hoe ging dat nou met die boete en het ontstane conflict? Dat kunnen we lezen in de volgende openbare bron van ruim voor de uitzending; https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2016:3432 "...In de loop van 2012 is er een conflict ontstaan tussen appellante en haar directe buren, de familie K-B, over het parkeergedrag van de taxichauffeur die het zoontje van de buren op schooldagen haalt en brengt en daarbij de uitrit van appellante blokkeert. Zowel het taxibedrijf als de buren hebben naar aanleiding van het door appellante bekeuren van de taxichauffeur vanwege foutief parkeren, klachten ingediend bij de dienstleiding van de politie te [woonplaats]. Na gesprekken met de dienstleiding heeft appellante de bekeuringen ingetrokken...". 1. Ze heeft dus niet één, maar meerdere bekeuringen uitgeschreven, dat vermeldt EenVandaag / Jan Born niet 2. Zij heeft dus zelf de bekeuringen ingetrokken, dat vermeldt EenVandaag / Jan Born niet 3. Het gaat om het op schooldagen halen en brengen van een kind, dat vermeldt EenVandaag / Jan Born niet Verder lezend: "...Op enig moment zijn ook de bewoners van het naastvolgende pand, de familie K, betrokken geraakt bij het conflict tussen appellante en haar directe buren. Op 29 september 2012 vond er een incident plaats op de oprit van appellante tussen buurvrouw K en appellante en haar echtgenoot. Naar aanleiding daarvan heeft K zich gemeld bij het Bureau Interne Veiligheid (BIV) om aangifte te doen van bedreiging door appellante...". En: "...De conclusie van het rapport is dat appellante en haar echtgenoot en de families K-B en K in een sterk ontwrichte buurtsituatie verkeren waarbij ieder incident als een steen des aanstoots wordt ervaren. De rapporteurs zijn van mening dat appellante onvoldoende inziet dat een politiefunctionaris in dit soort omstandigheden ook rekening heeft te houden met de verplichtingen voortkomend uit het ambt. Met het uitschrijven van de bekeuringen misbruikt appellante naar het oordeel van de rapporteurs haar ambt om extra gewicht in de strijd te gooien, wat aangemerkt wordt als plichtsverzuim...". Er is dus heel wat aan de hand maar daar horen we helemaal niks over in de uitzending! De berisping is uiteindelijk ingetrokken omdat: "...de afgelegde verklaringen over dit incident zodanig uiteenlopen dat de objectieve waarheid over wat precies en door wie is gezegd niet kon worden vastgesteld...". Daarover hoor ik niets in de uitzending. Wat er overblijft van de klokkenluidende kritische agente uit de uitzending van EenVandaag / Jan Born laat ik aan u. Uiteraard heb ik, in het kader van hoor en wederhoor, EenVandaag om een reactie gevraagd op de volgende vragen naar aanleiding van deze uitspraak; 1. Wist u dat het om meerdere bekeuringen ging? 2. Zo ja, waarom is daar over gelogen in de uitzending? 3. Weet u waarom dat buurjongetje met een taxi gehaald en gebracht moest worden? 4. Is dat bewust weggelaten? En zo ja, waarom? 5. Wist u dat Karin Pril met een aantal mensen uit haar straat ruzie heeft? 6. Weet u hoeveel aangiftes zij inmiddels heeft gedaan tegen haar diverse buren? 7. Weet u hoeveel andere juridische procedures zij nog heeft aangespannen en heeft lopen. 8. Betaalt AVRO/TROS mee aan haar juridische bijstand? 9. Nu u de uitspraak van de CRvB kent, geeft u dit een andere kijk op haar verhaal of volhardt u in uw uitzending van 7 september 2017? EenVandaag wil niet reageren
naar de factchecks De bonnetjesaffaire
© INTEGELDEEL !!!
De bonnetjesaffaire Volgens EenVandaag / Jan Born heeft Karin Pril één bon uitgeschreven en zij kwam daardoor in conflict met haar werkgever. Zij wordt volgens EenVandaag / Jan Born de ziektewet ingeduwd omdat zij kritisch zou zijn, een ‘soort klokkenluider’ zoals haar advocaat Van Essen meldt in de uitzending. Uitzending: Voice-over: "…Dit is het bizarre en trieste verhaal van agent Karin Pril, ruim 30 jaar werkt ze met veel plezier bij de politie. Maar nu wordt ze naar eigen zeggen kapotgemaakt door haar eigen mensen, omdat ze te kritisch zou zijn geweest… " Advocaat agent Pril: "…Ze is toch een soort klokkenluider, zij signaleert wat daar mis in die organisatie, daar is men niet van gediend, dan ben je niet meer welkom in die organisatie, men duldt geen tegenspraak…." Voice-over: "…Ze krijgt goede beoordelingen, ligt goed in het team, Karin klimt op tot hoofdagent bij de politie in Oldenzaal. Ruim 30 jaar gaat het dus prima totdat ze een bekeuring uitschrijft in haar eigen straat. Een taxichauffeur zou dagelijks op de stoep bekeuren (men bedoelt vast: parkeren, TTF)…." Op de website van EenVandaag schrijft Jan Born; “…De zaak begint in 2012, als de betrokken agent een boete uitschrijft en deze later onder druk van haar chef moet intrekken…” Hoe ging dat nou met die boete en het ontstane conflict? Dat kunnen we lezen in de volgende openbare bron van ruim voor de uitzending; https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?i d=ECLI:NL:CRVB:2016:3432 "...In de loop van 2012 is er een conflict ontstaan tussen appellante en haar directe buren, de familie K-B, over het parkeergedrag van de taxichauffeur die het zoontje van de buren op schooldagen haalt en brengt en daarbij de uitrit van appellante blokkeert. Zowel het taxibedrijf als de buren hebben naar aanleiding van het door appellante bekeuren van de taxichauffeur vanwege foutief parkeren, klachten ingediend bij de dienstleiding van de politie te [woonplaats]. Na gesprekken met de dienstleiding heeft appellante de bekeuringen ingetrokken...". 1. Ze heeft dus niet één, maar meerdere bekeuringen uitgeschreven, dat vermeldt EenVandaag / Jan Born niet 2. Zij heeft dus zelf de bekeuringen ingetrokken, dat vermeldt EenVandaag / Jan Born niet 3. Het gaat om het op schooldagen halen en brengen van een kind, dat vermeldt EenVandaag / Jan Born niet Verder lezend: "...Op enig moment zijn ook de bewoners van het naastvolgende pand, de familie K, betrokken geraakt bij het conflict tussen appellante en haar directe buren. Op 29 september 2012 vond er een incident plaats op de oprit van appellante tussen buurvrouw K en appellante en haar echtgenoot. Naar aanleiding daarvan heeft K zich gemeld bij het Bureau Interne Veiligheid (BIV) om aangifte te doen van bedreiging door appellante...". En: "...De conclusie van het rapport is dat appellante en haar echtgenoot en de families K-B en K in een sterk ontwrichte buurtsituatie verkeren waarbij ieder incident als een steen des aanstoots wordt ervaren. De rapporteurs zijn van mening dat appellante onvoldoende inziet dat een politiefunctionaris in dit soort omstandigheden ook rekening heeft te houden met de verplichtingen voortkomend uit het ambt. Met het uitschrijven van de bekeuringen misbruikt appellante naar het oordeel van de rapporteurs haar ambt om extra gewicht in de strijd te gooien, wat aangemerkt wordt als plichtsverzuim...". Er is dus heel wat aan de hand maar daar horen we helemaal niks over in de uitzending! De berisping is uiteindelijk ingetrokken omdat: "...de afgelegde verklaringen over dit incident zodanig uiteenlopen dat de objectieve waarheid over wat precies en door wie is gezegd niet kon worden vastgesteld...". Daarover hoor ik niets in de uitzending. Wat er overblijft van de klokkenluidende kritische agente uit de uitzending van EenVandaag / Jan Born laat ik aan u. Uiteraard heb ik, in het kader van hoor en wederhoor, EenVandaag om een reactie gevraagd op de volgende vragen naar aanleiding van deze uitspraak; 1. Wist u dat het om meerdere bekeuringen ging? 2. Zo ja, waarom is daar over gelogen in de uitzending? 3. Weet u waarom dat buurjongetje met een taxi gehaald en gebracht moest worden? 4. Is dat bewust weggelaten? En zo ja, waarom? 5. Wist u dat Karin Pril met een aantal mensen uit haar straat ruzie heeft? 6. Weet u hoeveel aangiftes zij inmiddels heeft gedaan tegen haar diverse buren? 7. Weet u hoeveel andere juridische procedures zij nog heeft aangespannen en heeft lopen. 8. Betaalt AVRO/TROS mee aan haar juridische bijstand? 9. Nu u de uitspraak van de CRvB kent, geeft u dit een andere kijk op haar verhaal of volhardt u in uw uitzending van 7 september 2017? EenVandaag wil niet reageren
Time to factcheck
naar de factchecks