© INTEGELDEEL !!!
Time to factcheck

EenVandaag en de ontslagbrief

Voorafgaand aan de televisie uitzending was er al berichtgeving over de zaak Karin Pril op Radio 1. Op twitter barstte het commentaar al los. Leonard Kok lid van de korpsleiding bij de Nationale Politie twitterde dat hij het niet vindt deugen om individuele arbeidsconflicten uit te venten via de media. Jan Born reageerde als volgt; Het bericht suggereert dat Karin Pril wordt ontslagen omdat ze te kritisch zou zijn en aan een uitzending meewerkte. Op 8 september schrijft Jan Born daar een stuk over op de EenVandaag website met de titel: Nationale Politie ontslaat kritische agent Dezelfde suggestie. Op de website wordt ook de ontslagbrief gedeeld die EenVandaag ‘in handen’ heeft. Het ziet eruit als een door EenVandaag ontvangen WOB-stuk, zo onleesbaar is het. Een aantal dingen vallen op. De datum is zwart gemaakt. Waarom? Als de brief zoals Jan Born beweert op 7 september is bezorgd dan is die datum toch geen geheim. Of staat er toch een andere datum….. Onderwerp van de brief is: Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid. Hé, dat is toch wat anders dan ontslag wegens kritiek. Uit de geposte brief blijkt dat Karin Pril ongeschikt is tot het verrichten van arbeid wegens ziekte en zij eervol ontslag krijgt op grond van artikel 94, lid 1 onder e van het Besluit Algemene Rechtspositie Politie (BARP). Vreemd is dat dit stuk inclusief de onleesbare ontslagbrief binnen een paar dagen verdwenen was van de EenVandaag website. Ik heb uiteraard EenVandaag om een reactie gevraagd, maar die willen niet reageren. Ik deel de door Jan Born geposte ontslagbrief hier niet omdat ik niet het origineel bezit, het geen openbaar stuk is en ik aan de brief die EenVandaag heeft gedeeld niet kan zien wat er wel en niet echt aan is. En daarnaast is het uiteraard niet kies tegenover Karin Pril. Opvallend is dat Karin Pril bijna een half jaar later twittert dat zij op 26 februari 2018 wordt ontslagen ‘wegens beroepsziekte’.
naar de factchecks EenVandaag en de ontslagbrief
© INTEGELDEEL !!!

EenVandaag en de ontslagbrief

Voorafgaand aan de televisie uitzending was er al berichtgeving over de zaak Karin Pril op Radio 1. Op twitter barstte het commentaar al los. Leonard Kok lid van de korpsleiding bij de Nationale Politie twitterde dat hij het niet vindt deugen om individuele arbeidsconflicten uit te venten via de media. Jan Born reageerde als volgt; Het bericht suggereert dat Karin Pril wordt ontslagen omdat ze te kritisch zou zijn en aan een uitzending meewerkte. Op 8 september schrijft Jan Born daar een stuk over op de EenVandaag website met de titel: Nationale Politie ontslaat kritische agent Dezelfde suggestie. Op de website wordt ook de ontslagbrief gedeeld die EenVandaag ‘in handen’ heeft. Het ziet eruit als een door EenVandaag ontvangen WOB-stuk, zo onleesbaar is het. Een aantal dingen vallen op. De datum is zwart gemaakt. Waarom? Als de brief zoals Jan Born beweert op 7 september is bezorgd dan is die datum toch geen geheim. Of staat er toch een andere datum….. Onderwerp van de brief is: Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid. Hé, dat is toch wat anders dan ontslag wegens kritiek. Uit de geposte brief blijkt dat Karin Pril ongeschikt is tot het verrichten van arbeid wegens ziekte en zij eervol ontslag krijgt op grond van artikel 94, lid 1 onder e van het Besluit Algemene Rechtspositie Politie (BARP). Vreemd is dat dit stuk inclusief de onleesbare ontslagbrief binnen een paar dagen verdwenen was van de EenVandaag website. Ik heb uiteraard EenVandaag om een reactie gevraagd, maar die willen niet reageren. Ik deel de door Jan Born geposte ontslagbrief hier niet omdat ik niet het origineel bezit, het geen openbaar stuk is en ik aan de brief die EenVandaag heeft gedeeld niet kan zien wat er wel en niet echt aan is. En daarnaast is het uiteraard niet kies tegenover Karin Pril. Opvallend is dat Karin Pril bijna een half jaar later twittert dat zij op 26 februari 2018 wordt ontslagen ‘wegens beroepsziekte’.
Time to factcheck
naar de factchecks