© INTEGELDEEL !!!
Time to factcheck

Is de geluidsopname de hele opname?

EenVandaag/Jan Born laten fragmenten horen uit een illegaal opgenomen gesprek. Dit gesprek was tussen de mediator en twee mensen van de politie. Karin Pril was NIET aanwezig bij dit gesprek, maar was wel in het bezit van een opname hiervan. Deze deelde zij met EenVandaag/Jan Born. Het totale fragment wordt door EenVandaag/Jan Born gedeeld op soundcloud (zie links). Hier is te zien en te horen dat deze opname 18 minuten duurt. De gesprek is een zogeheten caucus-gesprek. Dit is voor de mediator een manier om in een hoog opgelopen conflict even met partijen apart te spreken. In dat gesprek kunnen partijen stoom afblazen zonder dat het de andere partij schaadt. Een mediator kan in dat gesprek verschillende scenario’s doorspreken en advies geven. In tegenstelling tot wat er in de uitzending werd gezegd, mag dat. EenVandaag/Jan Born hadden dat gewoon kunnen nalezen in het Handboek Mediation. Iedereen in de caucus moet zich vrij voelen om alles te kunnen zeggen, het blijft namelijk binnenskamers. Een opname hiervan maken is dus een grove schending van die vertrouwelijkheid. Het fragment, want dat is het, op Soundcloud begint als het gesprek begint en eindigt ook precies als het gesprek is afgelopen. Er is niet te horen dat een van de aanwezigen een opname-appraat bedient. Met andere woorden, er is in geknipt. In ieder geval het begin en het eind. Wat er in het gesprek nog geknipt en geplakt is, is onbekend. Verder is de mediation natuurlijk meer geweest dan dit fragment. Zo moet er ook een caucus-gesprek zijn geweest met Karin Pril en haar advocaat. Waar die opname is, is onbekend. Inmiddels is de opname door Souncloud zelf verwijderd omdat deze in strijd was met het recht op privacy van de deelnemers aan het gesprek. Lees het hier
Is de geluidsopname de hele opname? naar de factchecks
© INTEGELDEEL !!!

Is de geluidsopname de hele opname?

EenVandaag/Jan Born laten fragmenten horen uit een illegaal opgenomen gesprek. Dit gesprek was tussen de mediator en twee mensen van de politie. Karin Pril was NIET aanwezig bij dit gesprek, maar was wel in het bezit van een opname hiervan. Deze deelde zij met EenVandaag/Jan Born. Het totale fragment wordt door EenVandaag/Jan Born gedeeld op soundcloud (zie links). Hier is te zien en te horen dat deze opname 18 minuten duurt. De gesprek is een zogeheten caucus-gesprek. Dit is voor de mediator een manier om in een hoog opgelopen conflict even met partijen apart te spreken. In dat gesprek kunnen partijen stoom afblazen zonder dat het de andere partij schaadt. Een mediator kan in dat gesprek verschillende scenario’s doorspreken en advies geven. In tegenstelling tot wat er in de uitzending werd gezegd, mag dat. EenVandaag/Jan Born hadden dat gewoon kunnen nalezen in het Handboek Mediation. Iedereen in de caucus moet zich vrij voelen om alles te kunnen zeggen, het blijft namelijk binnenskamers. Een opname hiervan maken is dus een grove schending van die vertrouwelijkheid. Het fragment, want dat is het, op Soundcloud begint als het gesprek begint en eindigt ook precies als het gesprek is afgelopen. Er is niet te horen dat een van de aanwezigen een opname-appraat bedient. Met andere woorden, er is in geknipt. In ieder geval het begin en het eind. Wat er in het gesprek nog geknipt en geplakt is, is onbekend. Verder is de mediation natuurlijk meer geweest dan dit fragment. Zo moet er ook een caucus-gesprek zijn geweest met Karin Pril en haar advocaat. Waar die opname is, is onbekend. Inmiddels is de opname door Souncloud zelf verwijderd omdat deze in strijd was met het recht op privacy van de deelnemers aan het gesprek. Lees het hier
Time to factcheck
naar de factchecks