© INTEGELDEEL !!!
Time to factcheck

EenVandaag/Jan Born volgens RvdJ zorgvuldig

Op de pagina “Wat is de uitspraak van de RvdJ waard?” kunt u lezen dat de raad geen juridische waarde heeft, geen sancties oplegt en niet aan waarheidsvinding doet. Wat dat betreft heeft de uitspraak waarde nul. Toch is een kijkje in deze keuken wel interessant. Wat zegt de mediator: 1. De uitzendingen zijn niet waarheidsgetrouw, niet onafhankelijk, unfair en met gesloten vizier gebracht. 2. Bovendien is zonder zijn toestemming op internet de opname van een vertrouwelijk gesprek geplaatst, waaraan hij – zo te horen – deelnam. 3. De gedragsregels van een geregistreerd mediator brengt met zich mee dat hij niet kón ingaan – dat is anders dan dat hij niet wilde – op de inhoud van de kwestie waarover is bericht. Maar om daar meer over te mogen – en dus kunnen – zeggen diende de geheimhouding te worden opgeheven en het is juist de betrokken agente die hem dat heeft geweigerd, aldus klager. Ten aanzien van het wederhoor benadrukt klager nog eens dat hij graag had willen reageren, maar dat niet kon. 4. Verder legt klager uit dat in de opname sprake is van een zogeheten ‘caucus’: een privégesprek tussen de mediator en één van de partijen. Het is een mediator in een dergelijk gesprek onder meer toegestaan de desbetreffende partij van advies te dienen. Dat had Born kunnen en moeten weten. Daarbij had een kritische vraag hierover in de uitzending richting de betrokken agente en haar gemachtigde niet mogen ontbreken. 5. Klager wijst erop dat de agente een klacht tegen hem heeft ingediend, die niet heeft geleid tot het door haar gewenste resultaat. Het College van Beroep van de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators heeft dus gekeken naar zijn evaluatieve gedrag in de caucus en daar geen aanleiding ingezien om hem daarop tuchtrechtelijk aan te spreken. Dit blijft echter onvermeld in de uitzending. Daarmee is sprake van valse berichtgeving. Wat zegt EenVandaag/Jan Born hierop: 1. In de uitzendingen een zaak werd belicht die exemplarisch is voor de cultuur die bij de politie is ontstaan. Uit deze en andere zaken die bij de redactie over de politiecultuur bekend zijn, blijkt dat grote druk wordt uitgeoefend op medewerkers die als lastig worden ervaren, om zo de organisatie te verlaten. 2. Klager had desnoods verdere juridische stappen kunnen ondernemen voordat het item werd uitgezonden 3. Klager is dat gesprek jammer genoeg uit de weg gegaan. Klager lijkt zich achter de geheimhoudingsplicht te verschuilen om geen inhoudelijke reactie te hoeven geven op zijn uitspraken. 4. - 5. Dat het College van Beroep de berisping van klager heeft ingetrokken berust op het feit dat het college niet beschikte over de originele audio-opname. Wat zegt de RvdJ: 1. Het is maatschappelijk relevant en journalistiek geboden om onderzoek te verrichten naar en/of te berichten over de (mogelijk) ontoelaatbare handelwijze van de politie bij het beëindigen van arbeidsrelaties met agenten. De RvdJ doet niet aan waarheidsvinding 2. De Raad acht het niet aannemelijk dat de opname – gelet op de kwaliteit ervan – tot klager herleidbaar is. Dat de uitzendingen vervolgens door handelingen van derden – onder wie de betrokken agente – alsnog tot klager herleidbaar zijn geworden, maakt het voorgaande niet anders. Dit kan Born en EenVandaag niet worden aangerekend. 3. Het was dan ook niet nodig om wederhoor bij klager toe te passen. 4. - 5. - Wat zegt Time to factcheck: 1. Het ging niet om een beëindiging. Op de geluidsopname wordt ook gesproken van een overplaatsing (zie ook). Heeft de RvdJ niet geluisterd naar de opname of aangenomen dat het waar is wat EenVandaag/Jan Born zeggen. De RvdJ doet niet aan waarheidsvinding 2. Onder welke steen leven de leden van de RvdJ? EenVandaag/Jan Born noemden de naam niet, maar dat deed Karin Pril wel. EenVandaag/Jan Born weten prima hoe de (social) media werkt en hadden dit kunnen verwachten en hadden er misschien ook wel op gerekend. Na de uitspraak van de RvdJ noemt Jan Born de naam van de mediator veelvuldig op twitter, en dat wordt ook geretweet. Ook op de website van EenVandaag wordt vervolgens zijn naam genoemd. 3. De mediator heeft blijkbaar om opheffing van de geheimhouding gevraagd om te kunnen reageren op de uitzending. Die is geweigerd door mevrouw Pril. Waarom? Kon hij iets zeggen dat de uitzending in een ander licht zet? Waren er dingen verzwegen of niet waar? Inderdaad! Maar dat wisten we al. Een vraag in de uitzending aan mevrouw Pril over het opheffen van de geheimhouding was zonder meer interessant geweest. 4. In de uitzending wordt niks uitgelegd over mediation of de werking van een caucus gesprek. Jan Born ging zich na de uitzending hierin verdiepen door een oproep op LinkedIn te plaatsen met de vraag om meer uitleg. 5. De hele tuchtprocedure en vrijspraak van partijdigheid kwam in de uitzending niet aan de orde. Het weglaten van relevante informatie dus. De RvdJ doet niet aan waarheidsvinding
EenVandaag/Jan Born volgens RvdJ zorgvuldig naar de factchecks
© INTEGELDEEL !!!

EenVandaag/Jan Born volgens RvdJ zorgvuldig

Op de pagina “Wat is de uitspraak van de RvdJ waard?” kunt u lezen dat de raad geen juridische waarde heeft, geen sancties oplegt en niet aan waarheidsvinding doet. Wat dat betreft heeft de uitspraak waarde nul. Toch is een kijkje in deze keuken wel interessant. Wat zegt de mediator: 1. De uitzendingen zijn niet waarheidsgetrouw, niet onafhankelijk, unfair en met gesloten vizier gebracht. 2. Bovendien is zonder zijn toestemming op internet de opname van een vertrouwelijk gesprek geplaatst, waaraan hij – zo te horen – deelnam. 3. De gedragsregels van een geregistreerd mediator brengt met zich mee dat hij niet kón ingaan – dat is anders dan dat hij niet wilde – op de inhoud van de kwestie waarover is bericht. Maar om daar meer over te mogen – en dus kunnen – zeggen diende de geheimhouding te worden opgeheven en het is juist de betrokken agente die hem dat heeft geweigerd, aldus klager. Ten aanzien van het wederhoor benadrukt klager nog eens dat hij graag had willen reageren, maar dat niet kon. 4. Verder legt klager uit dat in de opname sprake is van een zogeheten ‘caucus’: een privégesprek tussen de mediator en één van de partijen. Het is een mediator in een dergelijk gesprek onder meer toegestaan de desbetreffende partij van advies te dienen. Dat had Born kunnen en moeten weten. Daarbij had een kritische vraag hierover in de uitzending richting de betrokken agente en haar gemachtigde niet mogen ontbreken. 5. Klager wijst erop dat de agente een klacht tegen hem heeft ingediend, die niet heeft geleid tot het door haar gewenste resultaat. Het College van Beroep van de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators heeft dus gekeken naar zijn evaluatieve gedrag in de caucus en daar geen aanleiding ingezien om hem daarop tuchtrechtelijk aan te spreken. Dit blijft echter onvermeld in de uitzending. Daarmee is sprake van valse berichtgeving. Wat zegt EenVandaag/Jan Born hierop: 1. In de uitzendingen een zaak werd belicht die exemplarisch is voor de cultuur die bij de politie is ontstaan. Uit deze en andere zaken die bij de redactie over de politiecultuur bekend zijn, blijkt dat grote druk wordt uitgeoefend op medewerkers die als lastig worden ervaren, om zo de organisatie te verlaten. 2. Klager had desnoods verdere juridische stappen kunnen ondernemen voordat het item werd uitgezonden 3. Klager is dat gesprek jammer genoeg uit de weg gegaan. Klager lijkt zich achter de geheimhoudingsplicht te verschuilen om geen inhoudelijke reactie te hoeven geven op zijn uitspraken. 4. - 5. Dat het College van Beroep de berisping van klager heeft ingetrokken berust op het feit dat het college niet beschikte over de originele audio-opname. Wat zegt de RvdJ: 1. Het is maatschappelijk relevant en journalistiek geboden om onderzoek te verrichten naar en/of te berichten over de (mogelijk) ontoelaatbare handelwijze van de politie bij het beëindigen van arbeidsrelaties met agenten. De RvdJ doet niet aan waarheidsvinding 2. De Raad acht het niet aannemelijk dat de opname – gelet op de kwaliteit ervan – tot klager herleidbaar is. Dat de uitzendingen vervolgens door handelingen van derden – onder wie de betrokken agente – alsnog tot klager herleidbaar zijn geworden, maakt het voorgaande niet anders. Dit kan Born en EenVandaag niet worden aangerekend. 3. Het was dan ook niet nodig om wederhoor bij klager toe te passen. 4. - 5. - Wat zegt Time to factcheck: 1. Het ging niet om een beëindiging. Op de geluidsopname wordt ook gesproken van een overplaatsing (zie ook). Heeft de RvdJ niet geluisterd naar de opname of aangenomen dat het waar is wat EenVandaag/Jan Born zeggen. De RvdJ doet niet aan waarheidsvinding 2. Onder welke steen leven de leden van de RvdJ? EenVandaag/Jan Born noemden de naam niet, maar dat deed Karin Pril wel. EenVandaag/Jan Born weten prima hoe de (social) media werkt en hadden dit kunnen verwachten en hadden er misschien ook wel op gerekend. Na de uitspraak van de RvdJ noemt Jan Born de naam van de mediator veelvuldig op twitter, en dat wordt ook geretweet. Ook op de website van EenVandaag wordt vervolgens zijn naam genoemd. 3. De mediator heeft blijkbaar om opheffing van de geheimhouding gevraagd om te kunnen reageren op de uitzending. Die is geweigerd door mevrouw Pril. Waarom? Kon hij iets zeggen dat de uitzending in een ander licht zet? Waren er dingen verzwegen of niet waar? Inderdaad! Maar dat wisten we al. Een vraag in de uitzending aan mevrouw Pril over het opheffen van de geheimhouding was zonder meer interessant geweest. 4. In de uitzending wordt niks uitgelegd over mediation of de werking van een caucus gesprek. Jan Born ging zich na de uitzending hierin verdiepen door een oproep op LinkedIn te plaatsen met de vraag om meer uitleg. 5. De hele tuchtprocedure en vrijspraak van partijdigheid kwam in de uitzending niet aan de orde. Het weglaten van relevante informatie dus. De RvdJ doet niet aan waarheidsvinding
Time to factcheck
naar de factchecks