© INTEGELDEEL !!!
Time to factcheck

Over het College van Beroep en gedragsregels en begrijpend

lezen

De mediator heeft naar aanleiding van de uitzending een klacht ingediend bij EenVandaag/Jan Born. De reactie van, de juridische afdeling, van EenVandaag is kort gezegd, bijzonder. In het eerste stuk refereert de jurist van EenVandaag aan de kernwaarden van een goed mediator, waar volgens de jurist door de betreffende mediator niet aan wordt voldaan. En dan zegt de jurist: De reden waarom het College van Beroep het beroep deels gegrond heeft verklaard is omdat mevrouw Pril de geluidsopname niet kon overleggen vanwege de tegen haar lopende strafzaak over deze opname. Nou zijn de lessen begrijpend lezen van de basisschool waarschijnlijk aan deze jurist voorbij gegaan. Wat er precies staat is ook besproken op de pagina ‘Is de mediator onderzocht? Over het wel of niet inbrengen van de geluidsopname is ook al het nodige gezegd op de pagina ‘Is de geluidsopname ingebracht bij de tuchtprocedure tegen de mediator?’ Wat staat er verder nog in de uitspraak over het caucusgesprek; Een transcript van een dergelijke caucus kan daarom in beginsel niet tuchtrechtelijk worden getoetst. Dit beginsel leidt uitzondering indien komt vast te staan dat een mediator tijdens de caucus bijvoorbeeld ongeoorloofde procesafspraken maakt, de jegens de andere partij in acht te nemen vertrouwelijkheid schendt of handelingen verricht die de gelijkwaardigheid van partijen doen doorbreken. Van dat laatste is het College van Beroep echter niet gebleken. Met andere woorden; Er is dus wel degelijk gekeken naar het transcript en het College van Beroep is daaruit niet gebleken dat de mediator zich niet zou hebben gedragen als een goed mediator volgens de MfN regels betaamt. Hij is dus onafhankelijk, onpartijdig en integer. Deze uitspraak was bekend bij EenVandaag. Zij hebben hem niet begrepen of ervoor gekozen hem niet te begrijpen. In ieder geval hebben ze deze gerechtelijke uitspraak naast zich neergelegd en de uitzending in een zodanig frame geplaatst dat de mediator in een kwaad daglicht werd gesteld. Zij hebben u onjuist en onvolledig bericht. EenVandaag wil niet reageren.
naar de factchecks Klachtafhandeling EenVandaag Over College van Beroep en gedragsregels en begrijpend lezen
© INTEGELDEEL !!!

Over het College van Beroep en gedragsregels en

begrijpend lezen

De mediator heeft naar aanleiding van de uitzending een klacht ingediend bij EenVandaag/Jan Born. De reactie van, de juridische afdeling, van EenVandaag is kort gezegd, bijzonder. In het eerste stuk refereert de jurist van EenVandaag aan de kernwaarden van een goed mediator, waar volgens de jurist door de betreffende mediator niet aan wordt voldaan. En dan zegt de jurist: De reden waarom het College van Beroep het beroep deels gegrond heeft verklaard is omdat mevrouw Pril de geluidsopname niet kon overleggen vanwege de tegen haar lopende strafzaak over deze opname. Nou zijn de lessen begrijpend lezen van de basisschool waarschijnlijk aan deze jurist voorbij gegaan. Wat er precies staat is ook besproken op de pagina ‘Is de mediator onderzocht? Over het wel of niet inbrengen van de geluidsopname is ook al het nodige gezegd op de pagina ‘Is de geluidsopname ingebracht bij de tuchtprocedure tegen de mediator?’ Wat staat er verder nog in de uitspraak over het caucusgesprek; Een transcript van een dergelijke caucus kan daarom in beginsel niet tuchtrechtelijk worden getoetst. Dit beginsel leidt uitzondering indien komt vast te staan dat een mediator tijdens de caucus bijvoorbeeld ongeoorloofde procesafspraken maakt, de jegens de andere partij in acht te nemen vertrouwelijkheid schendt of handelingen verricht die de gelijkwaardigheid van partijen doen doorbreken. Van dat laatste is het College van Beroep echter niet gebleken. Met andere woorden; Er is dus wel degelijk gekeken naar het transcript en het College van Beroep is daaruit niet gebleken dat de mediator zich niet zou hebben gedragen als een goed mediator volgens de MfN regels betaamt. Hij is dus onafhankelijk, onpartijdig en integer. Deze uitspraak was bekend bij EenVandaag. Zij hebben hem niet begrepen of ervoor gekozen hem niet te begrijpen. In ieder geval hebben ze deze gerechtelijke uitspraak naast zich neergelegd en de uitzending in een zodanig frame geplaatst dat de mediator in een kwaad daglicht werd gesteld. Zij hebben u onjuist en onvolledig bericht. EenVandaag wil niet reageren.
Time to factcheck
naar de factchecks