© INTEGELDEEL !!!
Time to factcheck

Mediatorsvereniging: geschokt door uitspraken mediator

Deze kop is te vinden op de site van EenVandaag naar aanleiding van de uitzending over Karin Pril. Zonder ook maar iets van de zaak te weten, anders dan wat EenVandaag/Jan Born, erover naar buiten brachten, hadden veel mediators een mening. En dan niet een genuanceerde mening van iemand die kritisch kijkt naar welke kanten er aan het verhaal zitten en of je wel het hele verhaal kent, nee, vaak een ronduit negatieve en veroordelende mening. Koren op de molen van EenVandaag/Jan Born natuurlijk! Juist mediators moeten er op bedacht zijn niet de eerste de beste partij in een conflict te geloven. Dat zelfs de Mediatorsvereniging NMv hierin in meeging is pas schokkend. Maar na wat nadenken en onderzoeken kwamen ze op 2 oktober 2017 met het volgende bericht:

Optreden mediator in politiezaak blijkt al onderzocht

geschreven op: 2 oktober 2017 Het bestuur van de NMv komt terug op haar eerdere reactie naar aanleiding van een uitzending van ‘Een Vandaag’, nu is gebleken dat tuchtrechtspraak en hoger beroep hebben plaatsgevonden, waarmee de SKM-rechtsgang is voltooid. De door de uitzending gesuggereerde indruk dat hier sprake was van een ongecontroleerd proces is onjuist. Het spijt ons dat de betrokken mediator zich persoonlijk gekwetst voelt door onze publiciteit. Wij bieden daarvoor onze welgemeende excuses aan. Is dit bericht ook gedeeld door EenVandaag/Jan Born? Is het oorspronkelijke bericht op de website van Eenvandaag aangepast of aangevuld door Jan Born? Nee! U krijgt dus niet het hele verhaal te horen, belangrijke feiten en ontwikkelingen worden u onthouden. Frederique van Zomeren, de voorzitter van het NMv doet blijkbaar geen moeite dit ‘nieuws’ recht te zetten op de site van EenVandaag/Jan Born. Inmiddels is het oorspronkelijke bericht en de rectificatie van de NMv website verdwenen en zijn ze dus volgens het ‘nieuws’ van EenVandaag/Jan Born nog steeds geschokt. De enige plek waar de rectificatie staat is hierboven... Ik heb de NMv om een reactie gevraagd, maar die willen niet reageren omdat ik, als factchecker, liever anoniem blijf. De reden daarvoor is dat ik heb gezien wat er met de mediator is gebeurd toen zijn naam, al snel na de uitzending, bekend werd. Een dergelijke hetze wil ik niet over mijzelf afroepen. Het is natuurlijk wel meten met twee maten door de NMv; wel reageren als het gaat om een mediator wiens naam je niet kent, maar niet reageren als iemand je daar (anoniem) op aanspreekt. Als er onjuiste informatie over je, als mediator, in het nieuws komt, hoef je dus niet op de steun van je eigen beroepsvereniging te rekenen.
Mediatorsvereniging is geschokt naar de factchecks
© INTEGELDEEL !!!

Mediatorsvereniging: geschokt door uitspraken

mediator

Deze kop is te vinden op de site van EenVandaag naar aanleiding van de uitzending over Karin Pril. Zonder ook maar iets van de zaak te weten, anders dan wat EenVandaag/Jan Born, erover naar buiten brachten, hadden veel mediators een mening. En dan niet een genuanceerde mening van iemand die kritisch kijkt naar welke kanten er aan het verhaal zitten en of je wel het hele verhaal kent, nee, vaak een ronduit negatieve en veroordelende mening. Koren op de molen van EenVandaag/Jan Born natuurlijk! Juist mediators moeten er op bedacht zijn niet de eerste de beste partij in een conflict te geloven. Dat zelfs de Mediatorsvereniging NMv hierin in meeging is pas schokkend. Maar na wat nadenken en onderzoeken kwamen ze op 2 oktober 2017 met het volgende bericht:

Optreden mediator in politiezaak blijkt al

onderzocht

geschreven op: 2 oktober 2017 Het bestuur van de NMv komt terug op haar eerdere reactie naar aanleiding van een uitzending van ‘Een Vandaag’, nu is gebleken dat tuchtrechtspraak en hoger beroep hebben plaatsgevonden, waarmee de SKM-rechtsgang is voltooid. De door de uitzending gesuggereerde indruk dat hier sprake was van een ongecontroleerd proces is onjuist. Het spijt ons dat de betrokken mediator zich persoonlijk gekwetst voelt door onze publiciteit. Wij bieden daarvoor onze welgemeende excuses aan. Is dit bericht ook gedeeld door EenVandaag/Jan Born? Is het oorspronkelijke bericht op de website van Eenvandaag aangepast of aangevuld door Jan Born? Nee! U krijgt dus niet het hele verhaal te horen, belangrijke feiten en ontwikkelingen worden u onthouden. Frederique van Zomeren, de voorzitter van het NMv doet blijkbaar geen moeite dit ‘nieuws’ recht te zetten op de site van EenVandaag/Jan Born. Inmiddels is het oorspronkelijke bericht en de rectificatie van de NMv website verdwenen en zijn ze dus volgens het ‘nieuws’ van EenVandaag/Jan Born nog steeds geschokt. De enige plek waar de rectificatie staat is hierboven... Ik heb de NMv om een reactie gevraagd, maar die willen niet reageren omdat ik, als factchecker, liever anoniem blijf. De reden daarvoor is dat ik heb gezien wat er met de mediator is gebeurd toen zijn naam, al snel na de uitzending, bekend werd. Een dergelijke hetze wil ik niet over mijzelf afroepen. Het is natuurlijk wel meten met twee maten door de NMv; wel reageren als het gaat om een mediator wiens naam je niet kent, maar niet reageren als iemand je daar (anoniem) op aanspreekt. Als er onjuiste informatie over je, als mediator, in het nieuws komt, hoef je dus niet op de steun van je eigen beroepsvereniging te rekenen.
Time to factcheck
naar de factchecks