© INTEGELDEEL !!!
Time to factcheck

De uitspraak van het College van Beroep uitgelegd

Niet alleen via EenVandaag/Jan Born, maar ook vele anderen hebben moeite de uitspraak van het College van Beroep goed te lezen en te begrijpen. Dit leidt tot verkeerde conclusies die dan worden overgenomen en gedeeld waardoor misverstanden en nepnieuws blijven bestaan. Oordeel van de Tuchtcommissie: “3.1 De mediator heeft zich niet onafhankelijk, onpartijdig en integer gedragen. Blijkens het transcript [van de geluidsopname] heeft hij de werkgever eenzijdig van adviezen voorzien, vertrouwelijke informatie met de werkgever uitgewisseld en actief met de werkgever meegedacht over de wijze waarop deze zich van haar, klaagster, zou kunnen ontdoen. De mediator heeft een oplossing van het conflict tussen haar en haar werkgever geblokkeerd en nadrukkelijk aangestuurd op een escalatie van het conflict. 3.2 De wijze waarop de mediator op 30 april 2015 heeft gereageerd op de namens haar, klaagster, op 29 april 2015 geuite wens om de mediation op te schorten, heeft zij als onthutsend ervaren. Mede gezien de toonzetting en de woordkeuze was deze reactie diffamerend en grievend voor haar. De reactie vormde een navrante breuk op haar persoonlijke integriteit en identiteit. Bovendien bevatte de reactie van de mediator informatie die zij vertrouwelijk aan hem had verstrekt. 3.3 (…) 3.4 (…) 3.5 Alles bijeengenomen heeft de mediator bijna elke gedragsregel voor de MfN-registermediators op grove wijze geschonden. Hij heeft het aanzien van MfN-registermediators zeer ernstig geschaad. Oplegging van de zwaarst mogelijke sanctie is gepast. Illustratief zijn een reactie op internet en een verklaring van een andere cliënt van de mediator, waaruit een soortgelijk patroon van handelen van de mediator blijkt.” De Tuchtcommissie heeft de onder 3.1 en 3.2 samengevatte klachten, binnen de in haar beslissing vermelde grenzen, gegrond verklaard, de overige klachten, voor zover gehandhaafd, ongegrond verklaard en aan de mediator de maatregel van berisping opgelegd. Dit zijn dus samengevat de klachten van Karin Pril. Uit punt 3.5 blijkt wel hoe ver zij wil gaan.

Uitspraak College van Beroep van de Stichting

Tuchtrechtspraak Mediators

Nu is vooral het kopje ‘Oordeel’ belangrijk. Hier staan dus de uitspraken van het College van Beroep, bestaande uit drie onafhankelijke rechters (andere koek dan RvdJ…) 5.3 Het College van Beroep bevestigt dat een caucus naar haar aard vertrouwelijk is. Dat houdt in dat de deelnemers aan een caucus erop moeten kunnen vertrouwen dat hetgeen zij daarin bespreken tussen hen zal blijven. Een transcript van een dergelijke caucus kan daarom in beginsel niet tuchtrechtelijk worden getoetst. Dit beginsel leidt uitzondering indien komt vast te staan dat een mediator tijdens de caucus bijvoorbeeld ongeoorloofde procesafspraken maakt, de jegens de andere partij in acht te nemen vertrouwelijkheid schendt of handelingen verricht die de gelijkwaardigheid van partijen doen doorbreken. Van dat laatste is het College van Beroep echter niet gebleken. Daar komt bij dat het College van Beroep - bij betwisting daarvan door de mediator en bij onvoldoende onderbouwing van het tegendeel door klaagster - niet heeft kunnen vaststellen dat het transcript een volledige, onbewerkte en juiste weergave van het door de mediator gevoerde caucusgesprek behelst. Deze klacht is ongegrond. Het College van Beroep is dus niet gebleken dat er tijdens de caucus ongeoorloofde procesafspraken zijn gemaakt, vertrouwelijkheid is geschonden of de gelijkwaardigheid van partijen is verbroken. Zij hebben dus wel degelijk naar het transcript gekeken! 5.4 Ten aanzien van klacht 3.2 kan het College van Beroep zich verenigen met de overwegingen en het oordeel van de Tuchtcommissie. Deze klacht is deels gegrond. Dat gaat dus over het onder 3.2 genoemde mail, zie hierboven. Ik heb EenVandaag naar de inhoud van de mail gevraagd, maar die hebben niet gereageerd. 5.5. Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat het beroep van de mediator ten dele gegrond en ten dele ongegrond is. Dit betekent dat de uitspraak van de Tuchtcommissie zal worden vernietigd en zal worden beslist als volgt. Dat betekent dat de uitspraak van de Tuchtcommissie naar de prullenbak is gegaan, vernietigd, vervallen. Doet er dus niet meer toe! Dat betekent dat onder 3.1 en 3.5 (zie boven) genoemde klachten vernietigd zijn. 5.6 De Tuchtcommissie heeft aan de mediator de maatregel van berisping opgelegd. Nu het College van Beroep de meest verstrekkende klacht afwijst en de ernst van het gegrond verklaarde deel van klacht 3.2 zeer betrekkelijk is, wordt afgezien van het opleggen van een maatregel. Dat is het dus. De mediator is dus wel onafhankelijk, onpartijdig en integer! Nu Karin Pril haar ogenschijnlijke doel, Bijlsma nooit meer aan het werk, niet heeft bereikt in deze procedure, neemt zij een nieuwe advocaat (mr. M. van Essen) die haar zal helpen dat via de media wel voor elkaar te krijgen. Het lukt ze via de uitzending van EenVandaag gemaakt door Jan Born op 7 september 2017 en de hele hetze die daar op volgt. De uizending vermeldt de uitspraak en de conclusie niet en zetten hem neer als niet onafhankelijk, partijdig en niet integer. Dat EenVandaag/Jan Born, Karin Pril en haar advocaat mr. M. van Essen dat uiten op tv, twitter en het internet is volgens mij smadelijk, lasterlijk en beschadigend. De vele, uiterst negatieve, opmerkingen over Bijlsma als mediator en als persoon zijn niet zozeer als een uiting van een mening te kwalificeren, maar vormen een bewust tegen Bijlsma ingezette hetze om hem aan de schandpaal te nagelen, ten gronde te richten, althans doelbewust te beschadigen. Van het aan de orde stellen van een misstand is dan ook geen sprake, waarbij nog wordt aangetekend dat niet is gebleken dat Bijlsma als mediator niet bekwaam zou opereren. Uit de tuchtuitspraken komt dit beeld in elk geval niet naar voren, nu de klacht van Karin Pril in hoger beroep slechts op een ondergeschikt onderdeel gegrond is verklaard en dan ook geen maatregel aan Bijlsma is opgelegd. De rest is FAKENEWS!
naar de factchecks Uitspraak  College van Beroep  uitgelegd
© INTEGELDEEL !!!

De uitspraak van het College van Beroep

uitgelegd

Niet alleen via EenVandaag/Jan Born, maar ook vele anderen hebben moeite de uitspraak van het College van Beroep goed te lezen en te begrijpen. Dit leidt tot verkeerde conclusies die dan worden overgenomen en gedeeld waardoor misverstanden en nepnieuws blijven bestaan. Oordeel van de Tuchtcommissie: “3.1 De mediator heeft zich niet onafhankelijk, onpartijdig en integer gedragen. Blijkens het transcript [van de geluidsopname] heeft hij de werkgever eenzijdig van adviezen voorzien, vertrouwelijke informatie met de werkgever uitgewisseld en actief met de werkgever meegedacht over de wijze waarop deze zich van haar, klaagster, zou kunnen ontdoen. De mediator heeft een oplossing van het conflict tussen haar en haar werkgever geblokkeerd en nadrukkelijk aangestuurd op een escalatie van het conflict. 3.2 De wijze waarop de mediator op 30 april 2015 heeft gereageerd op de namens haar, klaagster, op 29 april 2015 geuite wens om de mediation op te schorten, heeft zij als onthutsend ervaren. Mede gezien de toonzetting en de woordkeuze was deze reactie diffamerend en grievend voor haar. De reactie vormde een navrante breuk op haar persoonlijke integriteit en identiteit. Bovendien bevatte de reactie van de mediator informatie die zij vertrouwelijk aan hem had verstrekt. 3.3 (…) 3.4 (…) 3.5 Alles bijeengenomen heeft de mediator bijna elke gedragsregel voor de MfN- registermediators op grove wijze geschonden. Hij heeft het aanzien van MfN- registermediators zeer ernstig geschaad. Oplegging van de zwaarst mogelijke sanctie is gepast. Illustratief zijn een reactie op internet en een verklaring van een andere cliënt van de mediator, waaruit een soortgelijk patroon van handelen van de mediator blijkt.” De Tuchtcommissie heeft de onder 3.1 en 3.2 samengevatte klachten, binnen de in haar beslissing vermelde grenzen, gegrond verklaard, de overige klachten, voor zover gehandhaafd, ongegrond verklaard en aan de mediator de maatregel van berisping opgelegd. Dit zijn dus samengevat de klachten van Karin Pril. Uit punt 3.5 blijkt wel hoe ver zij wil gaan.

Uitspraak College van Beroep van de Stichting

Tuchtrechtspraak Mediators

Nu is vooral het kopje ‘Oordeel’ belangrijk. Hier staan dus de uitspraken van het College van Beroep, bestaande uit drie onafhankelijke rechters (andere koek dan RvdJ…) 5.3 Het College van Beroep bevestigt dat een caucus naar haar aard vertrouwelijk is. Dat houdt in dat de deelnemers aan een caucus erop moeten kunnen vertrouwen dat hetgeen zij daarin bespreken tussen hen zal blijven. Een transcript van een dergelijke caucus kan daarom in beginsel niet tuchtrechtelijk worden getoetst. Dit beginsel leidt uitzondering indien komt vast te staan dat een mediator tijdens de caucus bijvoorbeeld ongeoorloofde procesafspraken maakt, de jegens de andere partij in acht te nemen vertrouwelijkheid schendt of handelingen verricht die de gelijkwaardigheid van partijen doen doorbreken. Van dat laatste is het College van Beroep echter niet gebleken. Daar komt bij dat het College van Beroep - bij betwisting daarvan door de mediator en bij onvoldoende onderbouwing van het tegendeel door klaagster - niet heeft kunnen vaststellen dat het transcript een volledige, onbewerkte en juiste weergave van het door de mediator gevoerde caucusgesprek behelst. Deze klacht is ongegrond. Het College van Beroep is dus niet gebleken dat er tijdens de caucus ongeoorloofde procesafspraken zijn gemaakt, vertrouwelijkheid is geschonden of de gelijkwaardigheid van partijen is verbroken. Zij hebben dus wel degelijk naar het transcript gekeken! 5.4 Ten aanzien van klacht 3.2 kan het College van Beroep zich verenigen met de overwegingen en het oordeel van de Tuchtcommissie. Deze klacht is deels gegrond. Dat gaat dus over het onder 3.2 genoemde mail, zie hierboven. Ik heb EenVandaag naar de inhoud van de mail gevraagd, maar die hebben niet gereageerd. 5.5. Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat het beroep van de mediator ten dele gegrond en ten dele ongegrond is. Dit betekent dat de uitspraak van de Tuchtcommissie zal worden vernietigd en zal worden beslist als volgt. Dat betekent dat de uitspraak van de Tuchtcommissie naar de prullenbak is gegaan, vernietigd, vervallen. Doet er dus niet meer toe! Dat betekent dat onder 3.1 en 3.5 (zie boven) genoemde klachten vernietigd zijn. 5.6 De Tuchtcommissie heeft aan de mediator de maatregel van berisping opgelegd. Nu het College van Beroep de meest verstrekkende klacht afwijst en de ernst van het gegrond verklaarde deel van klacht 3.2 zeer betrekkelijk is, wordt afgezien van het opleggen van een maatregel. Dat is het dus. De mediator is dus wel onafhankelijk, onpartijdig en integer! Nu Karin Pril haar ogenschijnlijke doel, Bijlsma nooit meer aan het werk, niet heeft bereikt in deze procedure, neemt zij een nieuwe advocaat (mr. M. van Essen) die haar zal helpen dat via de media wel voor elkaar te krijgen. Het lukt ze via de uitzending van EenVandaag gemaakt door Jan Born op 7 september 2017 en de hele hetze die daar op volgt. De uizending vermeldt de uitspraak en de conclusie niet en zetten hem neer als niet onafhankelijk, partijdig en niet integer. Dat EenVandaag/Jan Born, Karin Pril en haar advocaat mr. M. van Essen dat uiten op tv, twitter en het internet is volgens mij smadelijk, lasterlijk en beschadigend. De vele, uiterst negatieve, opmerkingen over Bijlsma als mediator en als persoon zijn niet zozeer als een uiting van een mening te kwalificeren, maar vormen een bewust tegen Bijlsma ingezette hetze om hem aan de schandpaal te nagelen, ten gronde te richten, althans doelbewust te beschadigen. Van het aan de orde stellen van een misstand is dan ook geen sprake, waarbij nog wordt aangetekend dat niet is gebleken dat Bijlsma als mediator niet bekwaam zou opereren. Uit de tuchtuitspraken komt dit beeld in elk geval niet naar voren, nu de klacht van Karin Pril in hoger beroep slechts op een ondergeschikt onderdeel gegrond is verklaard en dan ook geen maatregel aan Bijlsma is opgelegd. De rest is FAKENEWS!
Time to factcheck
naar de factchecks